Steun ons en help Nederland vooruit

Art-Jo Wittenberg

Raadslid

Begin 2009 ben ik na twintig jaar lidmaatschap actief geworden op gemeentelijke niveau. De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben mij doen beseffen dat er meer nodig is dan toekijken.

Het gaat om het behoud, versterken en vernieuwen van de maatschappij waarin ik wil leven. Een maatschappij waarin ik mijn kinderen wil groot brengen. Democratisch. Liberaal. Sociaal. Met de blik naar buiten, op de wereld om ons heen. Vanuit onze kracht, niet geregeerd door angst of vooroordelen. Met kansen voor mensen om zich in vrijheid te kunnen ontplooien. Een maatschappij waarin de mensen respect hebben voor elkaar. Niet alleen respect voor “de onzen” met  dezelfde normen en waarden als wijzelf, maar juist om respect voor verschillen en voor de keuzes die mensen maken.

Bovenstaande komt  ook tot uiting in de Energie Transitie die we om de klimaat doelen te kunnen halen moeten uitvoeren. Dit moet zowel toekomstbestendig zijn voor onze kinderen als sociaal verantwoord uitgevoerd worden voor de huidige generatie.

In de raad hou ik mij in het bijzonder bezig met duurzaamheid, bestuurlijke vernieuwing, terug dringen van regelgeving en Ruimtelijke ordening. Vanaf 2011 heb ik dit ook als duoraadslid mogen doen. Vanaf 2014 kon ik hier aan werken als raadslid.

Als laatst en natuurlijk het belangrijkste wil ik nog graag melden dat ik getrouwd ben met Jeannette Lugthart en als huisvader de zorg voor 4 kinderen heb. Zoals elke ouder weet, is dit eigenlijk een veel betere vooropleiding voor de politiek. Kinderen kunnen pas echt onderhandelen (hun zin proberen door te drijven). En budgetten in het huishouden zijn ook echt budgetten waar aan gehouden moet worden.