Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2015

Besluit renovatie Hema/Rabopand teleurstellend

D66 is teleurgesteld over het raadsbesluit om het Hema/Rabopand aan te wijzen als nieuwe huisvesting voor het Gemeentehuis. Er is heel veel geld mee gemoeid, er is het risico van budgetoverschrijdingen, verdere uitbreiding kost extra geld en dit besluit betekent waarschijnlijk de sloop van het huidige gemeentehuis. Fractievoorzitter Albert Grooten heeft er in de Besluitvormende raad van woensdag 10 juni 2015 het volgende over gezegd:

Meneer de Voorzitter: Laat ik vooropstellen dat we alle medewerkers van de gemeente een prettige en gezonde werkplek gunnen, nu en in de toekomst. Toch kan D66 niet akkoord gaan met het voorliggende voorstel van het college. Het zal u na alle discussies in de informerende en opiniërende raad niet verbazen. Wij vinden de keuze voor het Hema/Rabopand om vier redenen niet verstandig, die ik kort zal toelichten:

Ten eerste is met de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van het Hema/Rabopand heel veel geld gemoeid, zowel incidenteel als structureel. Door deze uitgaven komen investeringen in belangrijke voorzieningen voor de burgers in het gunstige geval onder druk te staan of worden in het ongunstige geval helemaal onmogelijk gemaakt. Met dezelfde snelheid waarmee we vorige maand de algemene reserve hebben aangevuld met 2 Mln. Euro – en daarmee was iedereen toen blij – wordt nu al weer besloten om er een groter bedrag van minimaal 2,3 Mln. Euro aan te onttrekken. Waddinxveen is niet de enige gemeente die zo handelt. Het bouwen van een prijzig gemeentehuis, waardoor er weinig geld overblijft voor andere zaken, komt helaas veel voor in gemeenteland. Het gebied van station tot brug, waarin het Hema/Rabopand een centrale plaats inneemt, verdient natuurlijk een positieve impuls. Daarom moet dit pand snel te koop worden aangeboden, waardoor het herontwikkeld kan worden. Vanwege de centrale ligging is het immers veel beter verkoopbaar dan het huidige gemeentehuis.

In de tweede plaats is er, als dit besluit vanavond genomen wordt, geen weg meer terug. Als er toch budgetoverschrijdingen komen – en wij denken dat die onvermijdelijk zijn – gaan de voorstemmers van vanavond daar dan tegenstemmen, met als gevolg een half afgebouwd gemeentehuis? Deloitte heeft tijdens de toelichting op de second opinion immers duidelijk gezegd dat de ervaring leert dat er bijna altijd extra geld op tafel moet komen, niet omdat de bouwkosten verkeerd berekend zijn, maar omdat er in de loop van het proces nieuwe wensen bijkomen. Die komen van het college, de OR of de gemeenteraad zelf. Iedereen die thuis een verbouwing heeft laten uitvoeren kent dit meerwerk, dat altijd tegen valt.

Ten derde zal het Hema/Rabopand (vrijwel zeker) snel te klein blijken te zijn en verdere uitbreiding kost extra geld. Er is immers geen reserveruimte voor toekomstige uitbreiding opgenomen in de huidige plannen. Extra ruimte is nodig omdat het aantal medewerkers gaat groeien door de geplande groei van de gemeente met ongeveer 5.000 inwoners. We zijn niet voor niets een ontwikkelgemeente. Maar het kan ook zijn dat de ambitieuze doelstelling van Het Nieuwe Werken onhaalbaar blijkt, waardoor er toch meer vierkante meters per medewerker nodig zijn.

En ten vierde betekent dit besluit het einde van het huidige gemeentehuis, waarschijnlijk gevolgd door sloop van het gebouw, zonder dat de arbeidsinspectie objectief heeft kunnen vaststellen wat precies de arbo-technische gebreken zijn van dit pand. Sloop is volledig in strijd met het duurzaamheidbeleid van de gemeente en haalt dit kwetsbare gebied onnodig naar beneden. Dhr. Teus Verweij heeft ons de afgelopen week twee brieven gestuurd, met zinnige argumenten hoe het ook kan en hoe we het huidige pand kunnen behouden en blijven gebruiken. Zijn brieven zijn op ons verzoek betrokken bij de behandeling van dit onderwerp. Ik stel de raad voor te besluiten deze brieven in handen te stellen van het college, om antwoord te geven op de vraag waarom niet is ingegaan op zijn voorstellen.