Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 juli 2014

D66 blij met onderzoek gymzaal nieuwe basisschool

D66 is verheugd dat er toch een onderzoek komt naar een inpandige gymzaal in de nieuwe basisschool in Waddinxveen-Noord.

Aanvankelijk stelde het college voor om de 600 kinderen van het nieuwe scholencomplex in Noord voor hun gymlessen te verwijzen naar sportzaal Groenswaard en geen nieuw gymnastieklokaal te realiseren. D66 heeft daar juist steeds op aangedrongen. Gymmen in een externe locatie is onveilig door het  onnodig heen en weer gesleep met kinderen door het verkeer. En als in de externe zaal een ongeval gebeurt staat de docent er alleen voor en moet hulp van buiten inroepen. Bij een inpandig lokaal is direct hulp beschikbaar. Het heen en weer geloop veroorzaakt ook vele uren lesuitval.

Veel bewegen is belangrijk voor de leerprestaties en de conditie van alle kinderen in Waddinxveen. Regelmatig voldoende bewegen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van lichaam en geest. Het voorkomt obesitas-klachten en versterkt de hersenen.  Muziek en bewegen zijn erg belangrijk voor het brein. De drie betrokken scholen, de Koning Willem Alexanderschool, de Theo Thijssenschool en de Regenboog vinden een inpandige gymzaal een ‘must’ en dringen sterk aan op realisatie. Tijdens een recent bezoek aan de Theo Thijssenschool hebben ze dat duidelijk onderstreept.

Daarom heeft D66 tijdens de raadvergadering van 25 juni een amendement ingediend om een onderzoek naar een gymzaal mogelijk te maken. Dit amendement is met algemene stemmen aangenomen. Er komt nu een voorlopig schoolontwerp (VO) met en zonder gymzaal, waardoor een goede kostenvergelijking mogelijk wordt. Een onderzoek houden is natuurlijk nog niet hetzelfde als een gymzaal bouwen. De raad wil bij voorkeur dat de gymzaal binnen het bestaande budget wordt gerealiseerd. Maar er is afgesproken dat als realisatie binnen het geraamde budget niet mogelijk blijkt,  wethouder Vroom terugkomt naar de raad voor nader overleg. Zijn positieve houding t.o.v. de waslijst aan dringende verzoeken van de raad voor de nieuwe school is belangrijk. Dat voelt volgens D66 echt als een verademing.

Als onderwijspartij dringt D66 al lang aan op goede voorzieningen voor de scholen in Waddinxveen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. was ‘onderwijs’ ons belangrijkste speerpunt: voldoende compensatie voor de overheveling van de buitenonderhoudskosten van de gemeente naar de schoolbesturen, het stimuleren van muziekonderwijs, het weer invoeren van het schoolzwemmen en het stimuleren van bewegingsonderwijs, door het realiseren van een gymlocatie voor de nieuwe school.

IMG_0468Op bezoek in de gymzaal van de Theo Thijssenschool zijn v.l.n.r.: Paul Spijkerman (vakleerkracht lichamelijke opvoeding De Regenboog), Claudia van der Toorn (raadslid D66), Rob Hoek (schooldirecteur Koning Willem-Alexanderschool), Ellen Ammeraal (intern begeleider Theo Thijssenschool), Fatima Kalai (raadslid D66) en Peter Rubeling (raadslid D66).